Nyári napnak alkonyúlatánál, Megállék a kanyargó Tiszánál Ott, hol a kis Túr siet beléje, Mint a gyermek anyja kebelére. /Petőfi Sándor: A Tisza - részlet/
Pályázatok
2016

„SZATMÁRBAN, SZATMÁRRÓL, SZATMÁRÉRT! LUBY TÁRSASÁG - 2016.”

 

címmel benyújtott, egyesületünk működését segítő pályázatunkat a Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Összetartozás Kollégiuma 600 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A pályázat megvalósítását biztosító, 90%-ot kitevő NEA-támogatás mellett a fennmaradó 10% értékben egyesületünk közérdekű önkéntes tevékenységet végzett.

 

A kapott támogatási összeg lehetővé tette a Luby Társaság zökkenőmentes működtetését, valamint a közösségi rendezvényeken történő megjelenések során egyesületünk arculati elemeinek gazdagítását. A múlt értékeit és hagyományait felelevenítő korhű ruházat, illetve az egyesületünk logójával ellátott pólók és sapkák az együtt munkálkodó és az összetartozást büszkén vállaló közösségünket hirdetik. Saját rendezvényeink infrastrukturális kialakítását könnyű szerkezetű pavilon és a sörpadgarnitúra teszi komfortossá.

 

Egy, az Alapszabályunkban megfogalmazott kiemelt cél megvalósítását segítette elő a támogatás azon eleme, amely a határon átívelő kapcsolatok kialakításához nyújtott logisztikai segítséget. Három alkalommal jártunk a történelmi Szatmár megye három településén tevékenykedő közösségeknél, amelyekkel - egymás munkájának kölcsönös megismerésén túl - Együttműködési megállapodásokat kötöttünk. Ezek szellemében a Luby Társaság immár három határon túli partnerközösséggel, a koltói Agape Alapítvánnyal, a szatmárnémeti Bethlen Kata Egyesülettel és a Tasnádi Református Egyházközséggel közösen munkálkodik a barátság elmélyítésén és a szakmai együttműködés kiszélesítésén, közös programok megfogalmazásán és megvalósításán.

 

Tisztelettel köszönjük a Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Összetartozás Kollégiumának az egyesületünk számára nyújtott működési támogatást!

 

2015

„SZATMÁR AKADÉMIA 2015. – HATÁRON INNEN ÉS TÚL, MÉGIS ITTHON”

 

A Luby Társaság honismereti táborának megvalósítását a NEA Nemzeti Összetartozás Kollégiumához benyújtott, sikeres elbírálásban részesült pályázat tette lehetővé. A Kollégium által biztosított 900 000 Ft. vissza nem térítendő támogatás a tábor költségének 90%-át tette ki, a fennmaradó 10%-ot a Luby Társaság biztosította. A 2015. augusztus 23-28. között Beregdarócon megrendezett tábor munkájában húsz fő vett részt, tízen a szatmári térségből, tízen pedig Szatmárnémetiből érkeztek. A tizenhat felső tagozatos diák táborozását négy felnőtt kísérő pedagógus segítette. A gazdag program keretében a tábor résztvevői előadásokat hallgattak Szatmár múltjáról, kultúrájáról, természeti értékeiről, valamint szakmai kirándulások keretében ismerkedtek a magyarországi szatmári térség néprajzi, egyházi, művelődéstörténeti, történelmi és természeti értékeivel, illetve a határ átlépésével Kaplony és Nagykároly nevezetességeivel. A Luby Társaság tagjai a táborozás időtartama alatt személyesen is részt vettek a programok megvalósításában, személyes példamutatásukkal erősítették az ifjú nemzedékben a szűkebb pátria iránti szeretet és elhivatottság érzését.

 

Köszönjük a NEA Nemzeti Összetartozás Kollégiuma anyagi támogatását!

Luby Margit Emlékünnepség megrendezése a Szerencsejáték Nonprofit Service Zrt.

támogatásának köszönhetően  2015. június 6-án Nagyarban

 

Egyesületünk 2015 januárjában nyújtott be pályázatot a Szerencsejáték Nonprofit Service Zrt.-hez. Pályázatunk sikeresen szerepelt, így 500 000 Ft. vissza nem térítendő pénzadományban részesültünk. Pályázatunk célja Luby Margit néprajzkutató, író születése 130. évfordulója alkalmából tudományos konferencia szervezése, Luby Margit tiszteletére egy emlékoszlop állítása és ünnepélyes leleplezése, valamint a néprajzkutató szatmári gyűjtésének anyagai alapján készített tánckoreográfia bemutatása volt. A rendelkezésre álló összegből elkészült egy Luby Margit életét és munkásságát bemutató leporelló, illetve egy kiállítási posztersorozat is. Rendezvényünk, amelyről a média is beszámolt, nagy elismerést váltott ki megjelent vendégeink körében.

 

Köszönjük ez úton is a Szerencsejáték Nonprofit Service Zrt. önzetlen támogatását!

2013-2014

2013-ban alakult Társaságunk „A Luby-hagyaték és a Petőfi-szellemiség Szatmárban” című pályázati anyagával elnyerte a Szatmár Leader Egyesület anyagi támogatását, amelynek keretében 2014-ben a következő programok valósulnak meg:

 

Petőfi Sándor szatmári kötődéseit, a költő emlékét őrző emlékhelyeket és a vele kapcsolatos legendákat Kéry Péter 20 percnyi terjedelmű ismeretterjesztő filmje mutatja be. A film angol feliratos változatban is elkészül, ezzel lehetőséget teremtve a nem magyar ajkú közönség számára az ismeretek befogadására.

 

A néprajzi gyűjtőként és jelentős etnográfiai tárgyú alkotások szerzőjeként ismert Luby Margit 1942-ben megjelent, a szatmári pásztorélet felbomlásával foglalkozó, mára már alig hozzáférhető művének újrakiadásával felelevenítjük a szűkebb táj változó, ugyanakkor páratlan hagyományokat is őrző világát.

 

A Luby család történetének, illetve egyes tagjai közéleti, közművelődési tevékenységének kutatása és megismertetése a célja a II. Luby Emléknap alkalmából szervezendő konferenciának.

 

A Luby Zsigmond és Petőfi Sándor között 1846-ban kialakult barátság kapcsán Petőfi Emlékkonferencián összegezzük a szatmári térséget és a szatmáriakat Petőfivel összekötő mozzanatokat. A térség Petőfi-kultuszát erősítendő, gazdagítjuk emlékhelyeinket, valamint új emlékhelyeket alakítunk ki.

 

A Petőfi életében oly fontosnak tekinthető 1846-os szatmári utazás, a költő Szendrey Júlia iránt fellobbanó szerelme, majd az 1847. évi házasságkötés, továbbá a szatmári barátok szerepe A Petőfi-titok című musicalben kerül feldolgozásra, amelynek ősbemutatójára 2014 szeptemberében kerül sor.

Kapcsolat

Luby Társaság

 

 

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Alpár Ignác u. 45.

Fióktelephely: 4922 Nagyar, Petőfi u. 6.

 

Elnök: dr. Kiss Kálmán

E-mail: drkisskalman@gmail.com

A weboldalakon található összes tartalom – beleértve a képeket, a grafikákat, az egyesületi logót, a szöveges tartalmakat – a Luby Társaság tulajdonát képezi. Webdesign: THOMAS DESIGN - Krajecz Tamás www.tamaskrajecz.com

2017 - www.lubytarsasag.hu