Nyári napnak alkonyúlatánál, Megállék a kanyargó Tiszánál Ott, hol a kis Túr siet beléje, Mint a gyermek anyja kebelére. /Petőfi Sándor: A Tisza - részlet/
A Luby Társaság
Társaságunk 2012-ben alakult, hivatalos bejegyzésére 2013 tavaszán került sor. Társaságunk, amelynek taglétszáma folyamatosan gyarapszik, a Luby családhoz kötődve egyrészt a velük kapcsolatos épített és szellemi örökség feltárására, megőrzésére törekszik, másrészt pedig, tágabb értelemben a szatmári értékek és hagyományok népszerűsítését tekinti feladatának. A mindennapokban az élet sokféle területén tevékenykedő tagjaink segítségével és részvételével szeretnénk olyan rendezvényeket szervezni, amelyek magas színvonalon valósítják meg elképzeléseinket. Ezek egyrészt a kulturális ismeretterjesztés, másrészt pedig a tudományos feltáró munka területeihez kapcsolódnak. Céljaink között szerepel – a Lubyak nyomdokain és a szatmári hagyományok mentén haladva – szellemi alkotások létrehozása, épített örökségünk gazdagítása, emlékhelyek kialakítása, ismereteink gazdagítása és átadása. A Társaság logója egy, a XVII. század második feléből származó, eredetileg jegykendőnek készült, majd úrasztali terítőként használt népi iparművészeti alkotás egyik szegélyképének stilizált változata. A Nagyarból a rátóti Gyulaffyak birtokában fennmaradt, napjainkban a Debreceni Református Kollégium Múzeumában becses darabként őrzött terítő Életfaként is felfogható motívuma jelképezi a jövőbe vetett hitünket céljaink értelmében, reményünket tevékenységünk hasznosságában, eredményességében. A Társaság szlogenje a következőképpen hangzik: Szatmárban Szatmárról Szatmárért!
Kapcsolat

Luby Társaság

 

 

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Alpár Ignác u. 45.

Fióktelephely: 4922 Nagyar, Petőfi u. 6.

 

Elnök: dr. Kiss Kálmán

E-mail: drkisskalman@gmail.com

A weboldalakon található összes tartalom – beleértve a képeket, a grafikákat, az egyesületi logót, a szöveges tartalmakat – a Luby Társaság tulajdonát képezi. Webdesign: THOMAS DESIGN - Krajecz Tamás www.tamaskrajecz.com

2017 - www.lubytarsasag.hu