Társaságunk 2012-ben alakult, hivatalos bejegyzésére 2013 tavaszán került sor. Társaságunk, amelynek taglétszáma folyamatosan gyarapszik, a Luby családhoz kötődve egyrészt a velük kapcsolatos épített és szellemi örökség feltárására, megőrzésére törekszik, másrészt pedig, tágabb értelemben a szatmári értékek és hagyományok népszerűsítését tekinti feladatának.

A mindennapokban az élet sokféle területén tevékenykedő tagjaink segítségével és részvételével szeretnénk olyan rendezvényeket szervezni, amelyek magas színvonalon valósítják meg elképzeléseinket. Ezek egyrészt a kulturális ismeretterjesztés, másrészt pedig a tudományos feltáró munka területeihez kapcsolódnak.

Céljaink között szerepel – a Lubyak nyomdokain és a szatmári hagyományok mentén haladva – szellemi alkotások létrehozása, épített örökségünk gazdagítása, emlékhelyek kialakítása, ismereteink gazdagítása és átadása.

A Társaság logója egy, a XVII. század második feléből származó, eredetileg jegykendőnek készült, majd úrasztali terítőként használt népi iparművészeti alkotás egyik szegélyképének stilizált változata. A Nagyarból a rátóti Gyulaffyak birtokában fennmaradt, napjainkban a Debreceni Református Kollégium Múzeumában becses darabként őrzött terítő Életfaként is felfogható motívuma jelképezi a jövőbe vetett hitünket céljaink értelmében, reményünket tevékenységünk hasznosságában, eredményességében.

A Társaság szlogenje a következőképpen hangzik: Szatmárban Szatmárról Szatmárért!