Nyári napnak alkonyúlatánál, Megállék a kanyargó Tiszánál Ott, hol a kis Túr siet beléje, Mint a gyermek anyja kebelére. /Petőfi Sándor: A Tisza - részlet/
Eseményeink
2017
2017 Szeptember
A „Koltói Ősz − 2017” ünnepi rendezvényén jártunk SZEPTEMBER 03
Petőfi Sándor és Szendrey Júlia egybekelésének 170. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezést szeptember első vasárnapján a koltói önkormányzat, amelyre a Luby Társaság elnöksége is meghívást kapott. A rendezvény ünnepi istentisztelettel kezdődött, majd a Teleki-kastély parkjában álló Petőfi Sándor−Szendrey Júlia-emlékműnél köszöntő és méltató beszédekre került sor. Egyesületünk elnöksége képviseletében dr. Borbély Balázs, dr. Kiss Kálmán és Varga László helyezte el az emlékezés koszorúját. Hasonlóképpen megkoszorúzták a Teleki Sándor emlékére állított emlékművet is. A délutáni kulturális műsor keretében elhangzott beszédek sorában dr. Kiss Kálmán elnök is köszöntötte a rendezvényt, és örömmel számolt be a határon inneni szatmári térség Petőfi-emlékeinek ápolása és újabb Petőfi-emlékhelyek létrehozása terén elért egyesületi eredményekről. A rendező településhez fűződő kapcsolatok vonatkozásában emlékeztetett a koltó-katalini Agape Alapítvánnyal tavaly kötött együttműködési megállapodásra, valamint a Nagyar határában cseperedő koltói somfára, amely „A Petőfi-fák kárpát medencei emlékkertjében” − a költő iránti tisztelet kifejezése mellett − határon átívelő és évről évre mélyülő baráti kapcsolatainkat, valamint nemzeti összetartozás-tudatunk erősödését is hirdeti.
2017 Augusztus
A Luby család szatmári örökségét és Petőfi-emlékhelyeinket népszerűsítettük a XIX. Nemzetközi Szilvalekvárfőző Fesztiválon AUGUSZTUS 19
Az idei szatmárcsekei hagyományőrző rendezvényen egyesületünk „Luby-szalonjában” sokan tekintették meg színes képeket tartalmazó, nagyméretű molinónkat, amelyen a Luby családdal kapcsolatos szatmári épületeket, valamint a család egykori tagjainak arcképét mutattuk be. Ugyancsak itt voltak láthatók, olvashatók a Luby Margit néprajzkutató szatmári szilváról és a gyümölcs hasznosítási módjairól szóló munkáját bemutató posztereink. A Luby Társaság negyedik éve munkálkodik azon, hogy Petőfi Sándor Szatmárban jártának minél több településen maradandó emléke legyen, amelyek egyben egy tematikus irodalmi útnak az állomásait is képezhetik. Egyesületünk e téren elért eddig eredményeit egy kis brosúrában összegeztük, amelyet örömmel ajándékoztunk a sátrunkba betérő kedves látogatóknak. A szóbeli tájékoztatást kellemes beszélgetések és eszmecserék kísérték. Az információk mellett szívesen kínáltuk vendégeinknek a nap főszereplőjét, a szilvát változatos feldolgozási módozataiban. Köszönjük a szervezőknek a meghívást, a hozzánk betérő kedves vendégek érdeklődését és egyesületünk tagjainak önzetlen segítségüket, illetve a rendezvényen való sikeres megjelenésünk érdekében kifejtett önkéntes munkájukat!
Koszorúzás a sződemeteri Kölcsey-emlékünnepségen AUGUSZTUS 04
A minden évben hagyományosan augusztus elején megrendezésre kerülő Kölcsey-emlékünnepségen egyesületünk ez évben is képviseltette magát. Az ünnepi megemlékezést követő koszorúzáson a Luby Társaság koszorúját Veress Zoltán tagtársunk helyezte el Kölcsey Ferenc szobrának talapzatánál. A rendezvény fényképfelvételeit Pakulár Julianna készítette.
2017 Július
Az V. Luby Emléknapok Inántsi Pap Endre-emlékünnepsége Zsarolyánban jÚLIus 08
Július 8-án Zsarolyánban tartottunk bensőséges hangulatú megemlékezést a reformkor egyik kiváló szatmári személye, Inántsi Pap Endre költő, műfordító, ügyvéd születésének 200. évfordulója tiszteletére. A rendezvény levezetője dr. Borbély Balázs, a Luby Társaság titkára volt. A Református Egyház gyülekezeti termében több mint ötvenen hallgatták meg Veress Zoltán tárogató dallamait követően Bessenyei Béla polgármester és dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő köszöntőjét. Dr. Kiss Kálmán a Luby Társaság eddigi eredményeiről számolt be, amelyeket az egyesület Petőfi Sándor szatmári emléke őrzése terén ért el. A határon túli Szatmár megye Petőfi-emlékjeleiről és Petőfi kultuszának őrzéséről Muzsnay Árpád, az EMKE főtanácsosa tartott ismertetést. Dr. Karádi Zsolt, a Nyíregyházi Egyetem Irodalomtudományi Intézetének főiskolai tanára „Inántsi Pap Endre emlékezete” címmel tartott színes, információkban gazdag előadásában idézte fel a költő, ügyvég, politikus munkásságát, majd dr. Borbély Balázs olvasta fel Zsarolyán községgel kapcsolatos írását. A Polgármesteri Hivatal kertjében folytatódott a megemlékezés, ahol Lakatos Jázmin általános iskolai tanuló szavalatát követően az ünnepi alkalomból egy páfrányfenyő ültetésére került sor, amelynek szomszédságában emlékkövet helyeztünk el Inántsi Pap Endre, valamint barátja, Petőfi Sándor tiszteletére. A Luby Társaság és Zsarolyán Község Önkormányzata által közösen készített emlékjelet Luby Péter díszvendég leplezte le, és Kormány László református lelkész áldotta meg. Az önkormányzat épületének falán elhelyezett Inántsi Pap Endre-emléktábla megkoszorúzása után tartott fogadás keretében a község életét és ünnepi alkalmait bemutató kisfilmet tekinthettünk meg. Köszönjük Zsarolyán község szíves közreműködését az emlékünnepség megrendezésében!
Tisztelgés a Luby család jeles személyiségei és Petőfi Sándor emléke előtt Nagyarban jÚLIus 07
Az V. Luby Emléknapok rendezvényeit jelenlétükkel megtisztelő családtagok, Radványi Gáborné Luby Ágnes és Luby Péter, ez évi emlékünnepségünk díszvendége látogatást tett Nagyarban, ahol a Luby-kastély kertjében megkoszorúzták a Luby Margit-emlékoszlopot, valamint a családi sírboltban nyugvó Luby Zsigmond emléktábláját. Luby Zsigmond, Petőfi Sándor egykori szatmári barátja, 130 évvel ezelőtt hunyt el. A látogatáson jelen volt és az emlékoszlopnál koszorút helyezett el Baracsi Endre, a Megyei Közgyűlés alelnöke is. A vendégek felkeresték a község Petőfi-emlékhelyeit, köztük a Petőfi-fa szomszédságában 2014-ben kialakított „Petőfi-fák kárpát-medencei emlékkertjét”, amelynek Petőfi-emlékoszlopán elhelyezték az emlékezés koszorúját, majd megtekintették a Nagyari Galéria „Petőfi Sándor Nagyarban” emlékkiállítását. A 2010-ben felújított Luby-kastély épületét, a parkjában kialakított rózsakertet és az elmúlt esztendőben megnyitott pálmaházat Szabó Zoltán tulajdonos és Juhász Júlia munkatárs mutatta be. Köszönjük a szíves fogadtatást és kalauzolást a nagyari Luby Interaktív Kastélymúzeumban!
Az V. Luby Emléknapok cégénydányádi programja jÚLIus 07
A 2017. július 7-én Cégénydányádon megrendezett konferenciánk előadásait félszáznál többen, köztük a határon túli Szatmárnémetiből érkezett érdeklődők hallgatták meg. A rendezvényt jelenlétével megtisztelte Luby Péter díszvendég, Petőfi Sándor egykori szatmári barátjának, Luby Zsigmondnak az ükunokája. Köszöntőt mondott Baracsi Endre, a Megyei Közgyűlés alelnöke. Az egykori szatmári nemesi családok történetéről, illetve a rendezvénynek helyt adó Kende-kastély újjászületésének körülményeiről és néprajzi kiállításáról szóló előadásokat dr. Takács Péter, dr. Csorba Sándor, dr. Zsoldos Ildikó, dr. Fazekas Rózsa, dr. Bene János, dr. Bodnár Zsuzsanna, Habarics Béla és dr. Kiss Kálmán tartották. A levezető elnök dr. Szabó Géza volt. A Hortobágyi Nemzeti Park szíves engedélyének köszönhetően a konferenciát Kende Zsigmond alispán 1833-ban épített kastélyának tanácstermében tartottuk, ahol a kor hangulatát Dani Attila tárogatómuzsikája idézte meg. A konferenciát követően az „Adj’ Isten Cégénydányádon” programunk keretében a község történetével, jelenével és múltjával, valamint a Nemesi Udvar hagyományőrző tevékenységével ismerkedtünk Kelemen Róbert polgármester előadásának és Szűcs Erzsébet munkatárs kalauzolásának köszönhetően. A fogadáson ízletes ételeket fogyasztottunk. Köszönjük a Hortobágyi Nemzeti Park szívességét a nagyszerű helyszín rendelkezésünkre bocsátásáért, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti Egyesület, a Nyírség-Szatmár-Bereg Természetvédelmi Tájegység Központja és Cégénydányád Község Önkormányzata segítségét a rendezvény szervezésében és lebonyolításában, illetve önkénteseink részvételét a feladatok ellátásában!
2017 Május
A Luby Társaság a „IV. Pásztorétel-Pásztorélet Fesztiválon” Nagyarban Május 27
Májusban elkezdődnek a fesztiválok, és a rendezvények sorában kellemes színfoltot jelent a nagyari Veress Tanya és Kemping „Pásztorétel-Pásztorélet Fesztiválja”. Mint az elnevezés is mutatja, a rendezvény célja nem csupán a gasztronómiai hagyományok felelevenítése, hanem az emlékezés a pásztorok hajdan volt világára. A Luby Társaság örömmel vesz részt ezen a fesztiválon, amely a kellemes hangulatú főzés és a színes kulturális programok mellett lehetőséget teremt a hasonló gondolkodású és érzésvilágú emberek találkozására, újabb ismeretségek és barátságok kötésére, valamint arra, hogy a témához kapcsolódó információkat osszunk meg az érdeklődő látogatókkal. A mostani alkalomból egyesületünk egy kis szabadtéri kiállítást készített a fesztivál látogatói számára, amelynek célja Luby Margit néprajzkutató munkásságának bemutatása volt, aki az 1941-ben kiadott „Fogyó legelőkön” című munkájában dolgozta fel a szatmári pásztorok életére vonatkozó kutatási adatait. A kiállítási tablókon bemutattuk Luby Margit életének legfontosabb mozzanatait, illetve életében megjelent műveit. A beszélgetések során igyekeztünk rávilágítani Luby Margit (1885-1976) művelődéstörténeti jelentőségére. A szervezők a főzőverseny eredményének kihirdetése után a Nagyari Galériába, Filep Gergő eredeti látásmóddal készült fotói kiállításának megnyitójára, majd zenei programokra invitálták a fesztivál vendégeit. Köszönjük a szervezőknek a nagyszerű hagyományápoló rendezvényt, a résztvevő csapatoknak az egymás iránti szíves érdeklődést és baráti gesztusokat, a pásztorélet tematikájában készített kiállításunkat felkereső vendégeknek pedig a kulturális értékek iránti fogékonyságot! A Luby Társaság színeiben Kiss József tagtársunk által elkészített „Vőfély kedvence” nevű ételünk – nagy örömünkre és büszkeségünkre – nem csupán egyesületi tagjaink tetszését nyerte el, hanem a rendezvény sok résztvevője számára is kedvenc fogás lett.
Közgyűlést tartott a Luby Társaság Május 10
2017. május 10-én a túristvándi Megálmodtalak Vendégház adott otthont a Luby Társaság idei rendes közgyűlésének, amelynek feladata az elmúlt évről készített elnökségi beszámoló, illetve a 2017-es év munkatervének megvitatása és elfogadása volt. A beszámolóban elhangzott, hogy az egyesület sikeres évet mondhat magáénak, hiszen 2016-ban változatos tematikájú programok kerültek megrendezésre, amelyeket az egyesületi tagokon kívül sok vendég és érdeklődő is figyelemmel kísért. A Luby Társaság az előző évekhez hasonlóan tavaly is gazdagította a szatmári térség művelődéstörténeti emlékhelyeinek számát, az egyesület tagjai bemutatták újabb kutatási eredményeinket, illetve különböző rendezvényeken sikeresen népszerűsítettük kulturális értékeinket. Reményeink szerint ez évi programjaink is sokak számára nyújtanak majd maradandó élményeket. Hagyományainknak megfelelően a közgyűlés ünnepélyes perceiben került sor újabb tagjaink köszöntésére és bemutatására, valamint az ebből az alkalomból készített emléklapok átadására. A közgyűlést követően dr. Borbély Balázs tagtársunk tartott felolvasást írásaiból, amelyeket szatmári barangolásain szerzett élményei alapján fogalmazott meg az elmúlt időszakban. A közösséggé kovácsolódott baráti társaság kötetlen beszélgetéssel, illetve a következő programok szervezési feladatainak megbeszélésével fejezte be a közgyűlési találkozót. A rendezvény előre nem tervezett és nagy meglepetést jelentő mozzanata volt egyesületünk elnöke, dr. Kiss Kálmán számára Baracsi Endre szólásra jelentkezése, aki átnyújtotta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Seszták Oszkár elnök úr által aláírt Emléklapját, illetve a Megyei Közgyűlés Bronz Emlékérmét, amelyet a díjazott a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei identitás megőrzése érdekében kifejtett hagyományápoló és értékvédő tevékenységének elismeréseként kapott. Dr. Kiss Kálmán megköszönte a kitüntetést, illetve köszönetet mondott mindazoknak, akik őt ebben a munkában az évek során segítették, segítik.
Külföldi egyetemi delegációt kalauzolt Szatmárban a Luby Társaság MÁJUS 10
 A Nyíregyházi Egyetem „Erasmus Plusz Konferenciájának” külföldi résztvevői 2017. május 10-én megyénk történelmével, értékeivel és nevezetességeivel ismerkedtek. A Brüsszelből, Szlovákiából és Romániából érkezett oktatók és hallgatók a vendéglátó Luby Társaság kalauzolásában látogattak el a szatmári térség néhány településére: Nagyarba, Szatmárcsekébe és Túristvándiba. A becses irodalmi, egyháztörténeti, néprajzi és építészeti látnivalók megtekintése után a vendégek előadást hallhattak a tárogató történetéről, majd a hungarikummá nyilvánított hangszeren megszólatott dallamokban gyönyörködhettek. A program során a külföldi delegáció elhelyezte az emlékezés koszorúit a szatmárcsekei Kölcsey-emlékműnél és a nagyari Petőfi-emlékoszlopnál. A Luby Társaság tagjai korabeli időket megelevenítő öltözetben fogadták és szatmári ételekkel kínálták a Nyíregyházi Egyetem külföldi partnerintézményeinek térségünk kultúrája, múltja és jelene iránt élénk érdeklődést tanúsító professzorait és hallgatóit. Kedves vendégeinket szeretettel várjuk vissza ismét erre a tájra!
2017 Április
Ünnepi istentisztelet és emléktábla-avatás Nagyarban a Reformáció 500. évfordulója alkalmából Április 26
A Reformáció 500. évfordulója alkalmából kiadott és 2017. április 26-án Szatmárcsekéből Nagyarba érkezett Vándorbibliát a gyülekezet és presbitériuma nevében ünnepi istentisztelet keretében vette át Gacsályi Gyula lelkész és Karmacsi Istvánné gondnok. Az istentiszteleten a helyi közösségen kívül a Luby Társaság szatmári térségbeli tagjai, illetve a határon túli Tasnád város református gyülekezetének képviselői is jelen voltak. Szalay Kont egyházmegyei esperes úr prédikációja után a presbitérium tagjai részleteket olvastak fel a Bibliából, majd dr. Kiss Kálmán, a Luby Társaság elnöke tartott előadást az idén hatszáz éves nagyari templom történetéről. A művelődéstörténeti értékek bemutatása során megemlékezett a XVII. század jeles prédikátor íróiról, Nagyari Benedekről, aki nevében őrizte meg családja egykori lakóhelyének és szülőfalujának emlékét, valamint Borosjenőn született fiáról, Nagyari Józsefről, korának híres prédikátoráról, Apafi Mihály erdélyi fejedelem udvari lelkészéről. Nagyari József ékes nyelvezetű, hosszú ideig kéziratos formában őrzött beszédeiből 2002-ben Győri L. János, a Debreceni Református Kollégium tanára szerkesztett kötetet Nagyari József tábori prédikációi címmel. Az ünnepi alkalmat Hadiné Guti Ibolya polgármester asszony köszöntötte, majd Veress Zoltán adott elő tárogatón egyházi dallamokat. Ezt követően került sor a nagyari református gyülekezet és a Luby Társaság összefogásából a templom külső falán elhelyezett emléktábla leleplezésére és megkoszorúzására, amely a nagyari templom építése 600., illetve a Reformáció 500. évfordulójának, valamint Nagyari Benedek és Nagyari József XVII. századi prédikátor íróknak állít emléket. Az ünnepi istentiszteletet a Himnusz eléneklése zárta. .
Előadás a szatmári térség értékeiről és a Luby Társaság tevékenységéről a református testvérközösségek fehérgyarmati találkozóján Április 08
2017. április 8-án a Fehérgyarmati Református Egyházközség testvérgyülekezeti találkozót szervezett „A harmadik évezred templomában”, amely a Hadház utcában épült meg a 2003. esztendőben. A találkozót rendező fehérgyarmati gyülekezet, valamint a vendégségbe érkezett szatmárnémeti Szamos-negyedi és a balassagyarmati közösségek híveit Némedi Gusztáv fehérgyarmati, Bogya-Kis Ferenc szatmárnémeti és Molnár Ambrus balassagyarmati lelkipásztorok köszöntötték. Szolgálataik után a szatmárnémeti fiatalok énekében gyönyörködhettünk, amelyet közös énektanulás követett. A reformáció 500. évfordulójáról is méltóképpen megemlékező gazdag program részét képezte a szatmári táj értékeivel és hagyományaival történő ismerkedés, amelyen dr. Kiss Kálmán, a Luby Társaság elnöke kalauzolta a jelenlévőket képekkel és zenével színesített előadásával. Nagy örömünkre szolgált, hogy a jelenlévő vendégek között a Luby Társaság 2015. évi „Szatmár Akadémia” nevű honismereti táborának egykori résztvevő diákjait, valamint a 2017. évben társaságunkkal együttműködési megállapodást kötött szatmárnémeti Bethlen Kata Egyesület képviselőit is köszönthettük. A Luby Társaság fehérgyarmati tagjai a találkozó szervezőiként is jelentősen hozzájárultak a testvérgyülekezeti találkozó maradandó lelki élményeket nyújtó lebonyolításához.
2017 Március
A Luby Társaság tagjainak előadásai az „1956 Szatmárban” tudományos konferencián és kutatói munkaülésen Szamosújlakon MÁRCIUS 23
Egyesületünk 2016 nyarán kötött együttműködési megállapodást a Szatmár Kutatás és Fejlesztő Kft. „Szatmári Szellemiség Háza” intézményével az „1956 Szatmárban” elnevezésű projektben való közreműködésről. A projekt keretében már eddig is igen sokrétű kutató és ismeretterjesztő munka valósult meg, amelynek újabb láncszemét a 2017. március 23-án rendezett konferencia képezte. Az 1956-os forradalom és szabadságharc szűkebb hazánkbeli történéseivel foglalkozó rendezvényen egyesületünk több tagja is szerepelt előadóként. Dr. Zsoldos Ildikó „A szatmári térség területi és közigazgatási módosulásai”, dr. Cservenyák László „Megkésett forradalom”, dr. Kiss Kálmán pedig „Meghalt ő a szabadságért, Milliók akaratáért. - Fórizs Tibor 1956-os nagyari mártír emlékére”, illetve „Egy szatmári földbirtokos család derékba tört sorsa Szaplonczay Luby Lajos önéletírása tükrében” címmel tartott előadást.
Együttműködési megállapodásokat kötöttünk határon túli partnerközösségekkel MÁRCIUS 10
Egyesületünk Alapszabályzatának egyik fontos célkitűzését valósítottuk meg az elmúlt időszakban, amelynek értelmében a történelmi Szatmár határon túli három településén működő civil szervezet, valamint református egyházi közösség képviselőivel írtunk alá Együttműködési megállapodásokat. A találkozókra és megállapodások megkötésére 2016. november 4-én a koltói Agape Alapítvány, 2017. március 10-én a szatmárnémeti Bethlen Kata Egyesület elnökeivel, 2017. március 11-én pedig a Tasnádi Református Egyházközség vezető lelkészével szervezett találkozókon került sor. A megállapodásokat a partner közösségek részéről Bencze Béla alapítványi elnök, Bogya-Kis Ferenc egyesületi elnök és Pakulár István lelkész, a Luby Társaság képviseletében pedig dr. Kiss Kálmán látta el kézjegyével. Az ünnepélyes alkalmakon a fogadó felek és a Luby Társaság további tisztségviselői, valamint egyesületi tagjai is jelen voltak. Az együttműködési megállapodások határainkon túli településeken történő aláírásának megvalósításához a közlekedési feltételek anyagi fedezetét a Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Összetartozás Kollégiuma által nyújtott pályázati támogatás biztosította.
2017 Február
Keresztszemes kézimunkák kiállítása a nagyari Luby-kastélyban FEBRUÁR 25
A szatmári és beregi táj gazdag népművészeti hagyománya a többi között keresztszemes mintákkal díszített textíliákon hagyományozódott nemzedékről nemzedékre. Az 1930-as és 40-es években Luby Gézáné Kölcsey Borbála révén a szatmári, nagyari és környékbeli lányok, asszonyok gyönyörű varrottasait a főváros igényes közönsége is megismerhette és megvásárolhatta. A budapesti kiállítások látogatóitól érkezett egykori megrendelések a szatmári családok jövedelmének kiegészítését segítették elő. A nagyari kézimunkákból Szűcs Erzsébet által összeállított, szemet gyönyörködtető kiállítást, amely a helyi hagyományok bemutatásán túl tisztelgés Luby Gézáné Kölcsey Borbála nemes kezdeményezése előtt, Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés alelnöke nyitotta meg 2017. február 25-én.
Előadás a Luby család szatmári épített és szellemi örökségéről FEBRUÁR 25
A 2017. február 25-én a nagyari Luby-kastélyban tartott egész napos, kitűnő hangulatú hagyományőrző szatmári rendezvény résztvevői számára dr. Kiss Kálmán, a Luby Társaság elnöke tartott illusztrációkkal és zenei anyaggal színesített előadást a Luby család nemzedékei által teremtett szatmári örökségről. A képek és a zenei anyag a szatmári térség különböző településeinek Lubyakkal kapcsolatos épületeit, a Lubyak szellemi örökségét, illetve az utókorra hagyott értékeik ápolásának szép példáit mutatták be. A rendezvény kezdetén Bajnóczi Klára gyönyörű népdaléneklését hallgattuk meg, majd dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő úr mondta el köszöntő gondolatait, elismeréssel szólva a Luby Társaság szatmári kultúra iránti elkötelezettségéről és az e téren elért szép eredményekről.
2017 Január
Főhajtás Kölcsey Ferenc síremlékénél A Magyar Kultúra Napján JANUÁR 22
A Luby Társaság az előző évek hagyományaihoz híven idén is képviseltette magát A Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett szatmárcsekei ünnepségen. A 2017. január 22-i ünnepi istentiszteletet és a Kölcsey-emlékplakett átadását követő koszorúzáson dr. Borbély Balázs titkár és Varga László elnökségi tag helyezte el Kölcsey Ferenc síremlékénél a Luby Társaság koszorúját.
Archívum
2013 2014 2015 2016
Kapcsolat

Luby Társaság

 

 

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Alpár Ignác u. 45.

Fióktelephely: 4922 Nagyar, Petőfi u. 6.

 

Elnök: dr. Kiss Kálmán

E-mail: drkisskalman@gmail.com

A weboldalakon található összes tartalom – beleértve a képeket, a grafikákat, az egyesületi logót, a szöveges tartalmakat – a Luby Társaság tulajdonát képezi. Webdesign: THOMAS DESIGN - Krajecz Tamás www.tamaskrajecz.com

2017 - www.lubytarsasag.hu